Een filmscript als kernboodschap

Veel van de script(je)s die ik schrijf voor uitlegleganimaties over (intern) beleid werken al snel als kernboodschap. Niet verwonderlijk, want er zijn veel overeenkomsten aan te wijzen tussen een goed geformuleerd filmscript en een heldere kernboodschap. Ik noem er vier:

1. Beiden zijn kort

Instanties die gebruik maken van uitleganimaties over te communiceren beleid zijn er vaak met name zo blij mee, omdat ze – vanwege de lengte van het script (maximaal 120 woorden) – gedwongen worden de kern van hun beleid te formuleren. Door die beknoptheid werkt een uitleganimatie – net als een kernboodschap – zowel goed bij de communicatie tijdens het beleidsproces als bij de communicatie over het beleid.

2. Ze denken vanuit de ontvanger

Net als een kernboodschap gaat het filmscript van een uitleganimatie uit van de vragen en zorgen die bij de doelgroep leven. Er wordt geen reclame gemaakt. De behoeften van de ontvanger staan centraal.

3. Ze hebben dezelfde structuur

Een uitleganimatie en een kernboodschap hebben vaak dezelfde opbouw. Simpel gezegd, beantwoorden ze drie concrete vragen:

– Wat is er momenteel aan de hand?

– Wat vinden wij – als organisatie – daarvan?

– Hoe gaan we hier – vanaf nu – mee om?

4. Ze hebben dezelfde spelregels

Een uitleganimatie is – net als een kernboodschap – geloofwaardig, simpel en moet begrepen worden. Wat voor een kernboodschap geldt, geldt daarmee ook voor een uitleganimatie. Beiden zijn:

– eerlijk: geen onzin of gedraai

– kernachtig: hoe korter hoe beter

– direct: geen jargon of bureautaal

De (kern)boodschap van dit verhaal?

Gebruik uitleganimaties als middel voor het communiceren van beleid. Je treft daarmee de kern niet alleen in woord, maar ook in beeld. Hoe overtuigend kun je zijn?